Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-12-05

Grupa LOTOS S.A.

Elbląska 135

80-718 Gdańsk

NIP: 5830000960

BDO: 000019759

www.lotos.pl

Osoba kontaktowa:

Monika Dzieńkowska

tel:

e-mail: monika.dzienkowska@grupalotos.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z291/136790

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://lotos.logintrade.net

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na armaturę zgodnie z poniższą specyfikacją.

1. ZASUWA KLINOWA

    Średnica nominalna           : 3/4"

    Klasa ciśnienia                  : ANSI 150 lbs

    Przyłącza                         : kołnierze zg. z ANSI 150 RF / ANSI B16.5

    Długość zabudowy            : zg. z ANSI B16.10

    Wykonanie                       : pokrywa przykręcana

    Napęd                             : ręczny

    Certyfikat                         : EN 10204 - 3.1

                                           : CE / PED

                                           : test udarności (-29)C

    Materiał                            : A105 / trim 5, A182 F6 HF


2. ZAWÓR ZAPOROWY

    Średnica nominalna            : 3/4"

    Klasa ciśnienia                   : ANSI 300lbs

    Przyłącza                          : kołnierze zg. z ANSI 300 RF / ANSI B16.5

    Długość zabudowy             : zg. z ANSI B16.10

    Wykonanie                       : pokrywa przykręcana

    Napęd                              : ręczny

    Certyfikat                          : EN 10204 - 3.1

                                           : CE / PED

                                           : test udarności (-29)C

    Materiał                            : A105 / trim 5, A182 F6 HF


Prosimy o potwierdzenie wykonania zgodnego z wymaganiami zapytania ofertowego lub wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.

Wymagane jest przedstawienie oferty w dwóch plikach pdf; oferty handlowej oraz oferty technicznej (bez cen).

Niespełnienie powyższego wymagania może być podstawą do odrzucenia oferty.


Wymagany maksymalny termin dostawy     : 1 - 2 tygodni roboczych

Wymagany okres gwarancji                               : 18 / 24 miesiące 


Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia zapytania ofertowego bez wyboru dostawcy.

Informujemy, iż do negocjacji handlowych zaproszone zostaną jedynie firmy, których oferta uzyskała akceptację techniczną.

Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub akcję elektroniczną.

Przedmiotem negocjacji jest materiał, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wszelkie pytania powinny być przesyłane poprzez platformę zakupową.
Monika Dzieńkowska


Dear Sirs,
we would like ask you for offer for valves as specified below:

1. GATE VALVE

Nominal diameter               : 3/4"

Pressure class                    : ANSI 150 lbs

Connections                       : flanges acc. to ANSI 150 RF / ANSI B16.5

Face to face length             : acc. to ANSI B16.10 

Execution                          : bolted bonnet

Actuator                            : hand operated

Certificate                         : EN 10204 - 3.1

                                       : CE / PED

                                       : impact test (-29)C

Materials                           : A105 / trim 5, A182 HF


2. GLOBE VALVE

Nominal diameter               : 3/4"

Pressure class                    : ANSI 300 lbs

Connections                       : flanges acc. to ANSI 300 RF / ANSI B16.5

Face to face length             : acc. to ANSI B16.10

Execution                           : bolted bonnet

Actuator                             : hand operated

Certificate                           : EN 10204 - 3.1

                                         : CE / PED

                                         : impact test (-29)C

Materials                             : A105 / trim 5, A182 HF


Please confirm that your offer meets all requirements of our enquiry and attach data sheet.

If you propose any deviations in performance of offered valves in relation to the requirements - please make clear indication in the contents of your offer.

Please attach offer as 2 files: commercial (with prices) and technical (complete technical description of offered valves without prices).

Failure to meet the above requirements may be a basis for rejecting the offer.


Max. delivery term                                        : 1 - 2 working weeks

Required warranty                                        : 18 / 24 months


We reserve the right to close the request for quotation without choosing the supplier.

Please be advised that only companies whose offer has received technical approval will be invited to commercial negotiations.

Commercial negotiations are provided through a request for a discount and / or an electronic auction.

The subject of negotiations is the material whose execution was accepted during the technical acceptation.


Please contact with us if you have any questions. All questions should be send via purchasing platform

Monika Dzieńkowska

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 150 RF, BB, MAT. A105 / TRIM 5, A182 F6 HF, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI (-29)C / IMPACT TEST (29)C 50 szt. CZ-0615500-008-390
2. ZAWÓR ZAPOROWY (GLOBE VALVE) 3/4", ANSI 300 RF, BB, MAT. A105 / TRIM 5, A182 F6 HF, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI (-29)C / IMPACT TEST (29)C 5 szt. CZ-0615500-010-500

Dodatkowe warunki formalne:


Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "GL 105847436, 150015665, 150015840 - ARMATURA ODCINAJĄCA 3/4""

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia


Załączniki:


Waluta: EUR

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...